NEDRE GUPU
Bærum Turlags hytte og leirsted i Vestmarka
Foto: Nils Mathisrud

Nedre Gupu er et friluftstilbud i Vestmarka for Bærums befolkning. Stedet ligger lett tilgjengelig, 800 meter på sti fra P-plass på Franskleiv (Vestmarksetra). Nedre Gupu var opprinnelig husmannsplass ved Gupu gård. Husene er trolig fra 1850-årene og stedet eies i dag av Bærum kommune. Nedre Gupu var i flere år basestasjon for kommunens marka-lager.

Bærum kommune vedtok rundt 2010 å grøre stedet til et friluftstilbud for Bærums befolkning - bl.a. som naturskole for barnehager og skoler. Våningshuset ble restaurert i 2011 og ute er det anlagt 5 gapahuker med tilhørende bålplasser, bord, benker og vedlager. Lekeplass, natursti og orienteringsposter er også på plass. Det er også utedo og søppelbøtter på stedet, samt (i sommerhalvåret) vannkran.

Uteområdet på Nedre Gupu er et gratis tilbud til Bærums befolkning. På hverdager har skoler og barnehager førsteprioritet. I helgene kan alle som måtte ønske det bruke stedet, også til overnatting. Våningshuset disponeres av Bærum Turlag til egene turer og kurs i regi av DNT, og leier også ut huset til grupper. Grupper som kan leie stedet må være tilknyttet skoler, barnehager, idrett eller frilutsliv. Huset leies ikke ut privat. Huset har 12 sengeplasser, konferanserom og et moderne kjøkken med alle fasiliteter.

Bærum Turlag har siden 2013 hatt tilsyn med huset og uteområdet, og er ukentlig oppe og ser til stedet.

Ved besøk på Nedre Gupu må smittevernregler følges. Se https://nedregupu.dnt.no/koronatiltak-for-nedre-gupu/