Skal få flere ut på tur - avtale signert på Nedre Gupu

Ivrige barn på tur i skogen, kajakkhus ved fjorden og flere overnattingsplasser i marka er på vei.
Fra Budstikka juni 2018.

Gjennom en frodig blomstereng med et par rødmalte hytter som kulisser på Nedre Gupu traver leder av Bærum Turlag Einar Skage Andersen og en blå politiker, Høyres Morten Skauge.

Begge like fornøyde etter å ha skrevet en partnerskapsavtale om et enda tettere samarbeid og økonomisk støtte fra kommunen for å fremme tur- og friluftsliv i Bærum.

Støtter med 200.000 kroner

200.000 kroner legger kommunen på bordet i år. Og mer kan det bli i årene som kommer.

Pengene skal blant annet gå til rehabilitering av båthuset ved Svartvannshytta i Vestmarka, oppussing av den gamle røde låven ved Nedre Gupu og mer utstyr til rydding og merking av stier i marka.

Partnerskapsavtalen vil forplikte turlaget til ytterligere deltagelse i kommunens prosjekter som skal resultere i et styrket eierforhold til disse.

– En fantastisk innsats

– Det er veldig bra vi er kommet et skritt videre med samarbeidet. Turistforeningen og turlaget bidrar med en fantastisk frivillig innsats og ikke minst det de gjør for tilrettelegging av marka og naturen for at veldig mange innbyggere i kommunen vår får muligheten til å være ute i friluft, sier leder av utvalget for miljø, idrett og kultur (MIK) i Bærum kommune, Morten Skauge.

6.000 timers frivillig arbeid

I Bærum har DNT 12.000 medlemmer.

– Bare i fjor ble det lagt ned 6.000 timer i frivillig arbeid i Bærum Turlag, forteller lederen, Einar Skage Andersen og ramser opp hva turlaget driver med.

– Friluftsaktiviteter for trillegrupper, barnefamilier, barnehager, ungdom, voksne, funksjonshemmede, innvandrere og seniorer skal det satses på ved siden av skoleopplegg og friluftsskoler, sier Skage Andersen.

Skauge mener partnerskapsavtalen er en god begynnelse og et godt rammeverk for å utvikle veldig mange av de prosjektene DNT og turlaget er opptatt av og som kommunen har vært engasjert i.

– DNT har en solid organisasjon som er meget proff. Når vi støtter dem er vi sikre på at vi får mye aktivitet og friluftsliv ut av pengene. Og de når ulike målgrupper, sier Skauge som har tverrpolitisk støtte for avtalen.

Les hele artikkelen på Budstikkas hjemmesider.

POPULÆRT: De senere årene har DNT og Bærum kommune samarbeidet om Nedre Gupu. Her fra åpningen av lavvo-leieren.FOTO: TORGEIR STRANDHAGEN
POPULÆRT: De senere årene har DNT og Bærum kommune samarbeidet om Nedre Gupu. Her fra åpningen av lavvo-leieren.FOTO: TORGEIR STRANDHAGEN Foto: Torgeir Strandhagen