Slik kommer du deg til Nedre Gupu

Adkomst fra Bærum

Vestmarkveien går fra Slependen inn til P-plass på Franskleiv (Vestmarksetra). Fra Franskleiv er det 700 meter på sti inn til Nedre Gupu. Det går lysløype nesten hele veien fra Franskleiv til Nedre Gupu, bare ikke de siste 200 metrene.

Buss 762 går fra Sandvika til Kattås. Derfra er det ca. 1 km langs veien til Franskleiv eller litt lenger om man går stien rundt Kattåsen.

Det går også bilvei fra Franskleiv til Nedre Gupu. Denne er stengt med bom på Franskleiv og krever kjøretillatelse.

Adkomst fra Asker

Til fots eller på ski fra Semsvannet, ca 3 km. Det er ordinær blå- og rødmerket skilting inn til Nedre Gupu.

Mat og servering

Det er ikke servering på Nedre Gupu. Bærum kommune (som eier eiendommen) tillater heller ikke at leietakere kan bedrive salg av mat og drikke på Nedre Gupu.

Dersom man leier våningshuset kan man lage mat inne på kjøkkenet. Er man ute kan man lage mat på bålplassene. Husk å følge regler om eventuelt ekstraorinært bålforbud.

Hvis man ønsker servering er det to fine serevringsteder like ved:
Gupu Gård ligger bare 100 meter ovenfor Nedre Gupu.
Furuholmen ligger 500 meter før Nedre Gupu når man følger veien fra Franskleiv.

Bilder fra hytta