Booking

Våningshuset

Booking av våningshuset gjøres hos Bærum Turlag. Send en epost til post@baerumturlag.no.

Pris for leie av våningshuset er kr. 500,- pr. dag. Overnatting fra en dag til neste regnes som to dager.

Vi gjør oppmerksom på at våningshuset kun leies ut til skoleklasser, barnehager og organisasjoner innen friluftsliv og idrett.

Ønsket møblering av konferanserommet kan meldes Bærum Turlag innen en uke før bruk. Under tilsyn på torsdager kan tilsynsgruppa rigge rommet etter leietakers ønske.

Alle må vaske etter seg etter bruk. Manglende eller dårlig vasking vil bli belastet med gebyr.


Uteområdet

Booking av gapahuker og lavvo gjøres hos Bærum kommune v/Sjøholmen maritime senter.

På hverdager har skoler og barnehager førsteprioritet når det gjelder å bruke stedet. Dersom det er mange som skal ta turen, kan det lønne seg å booke på forhånd. I helgene kan alle som måtte ønske det bruke gapahukene, også til overnatting.


Kjøring

All motorisert ferdsel i marka bør unngås. Bærum Turlag har ikke anledning til å gi kjøretillatelse i marka.

Vestmarkveien er stengt med bom ved Franskleiv. Lag og organisasjoner o.a. som har behov for biltransport inn til Nedre Gupu må søke Bærum kommune om dette, for utstedelse av kjøretillatelse og lån av bomnøkkel.

Søknad sendes til Bærum kommune v/skogsjef Terje Johannessen (terje.johannessen@baerum.kommune.no),  minst en uke i forkant.