Booking

Generell informasjon

For å få en god utnyttelse av tilbudet på Nedre Gupu har Bærum Turlag lagt til rette for at alle enhetene på stedet (gapahuker med bålplasser, lavvo og våningshus) kan leies på dagtid (kl.10 -16) og/eller for overnatting (kl. 16 - 10).

Siden bookingsystemet i utgangspunktet er laget for å registrere overnattinger fra en dag til en annen, må du først velge hvilket døgn du vil booke innenfor, dvs. mellom kl. 10 en dag (ankomst) til klokka 10 neste dag (avreise). Når du har valgt døgnet, kan du så velge en av de to periodene døgnet er delt i – dagopphold eller overnatting. Ønsker du et lengre sammenhengende opphold må du foreta en reservasjon for hver av de ønskede periodene.

På denne måten legger vi til rette for at brukerne kan ha et rent dagsopphold uten overnatting, eller at de kan gå inn til Nedre Gupu for overnatting uten å være der, verken dagen før eller dagen etter. Samtidig kan man selvfølgelig foreta flere reservasjoner etter hverandre, slik at man kan være der flere dager med overnattinger mellom.

Reservasjoner godtas for et halvt år om gangen. Dette innebærer at man i perioden 1. januar til 30. juni bare kan foreta reservasjoner innenfor det samme tidsrommet. Tilsvarende for perioden 1. juli til 31. desember.

Kjøring til Nedre Gupu

All motorisert ferdsel i marka bør unngås. Bærum Turlag har ikke anledning til å gi kjøretillatelse i marka. Vestmarkveien er stengt med bom ved Franskleiv. Lag og organisasjoner o.a. som har behov for biltransport inn til Nedre Gupu må søke Bærum kommune om dette, for utstedelse av kjøretillatelse og lån av bomnøkkel.

Kontaktperson til Bærum kommune er skogsjef Nils-Erik Hirsch, tlf. 41471865, nils-erik.hirsch@baerum.kommune.no  

Booking av våningshuset

Våningshuset kan kun leies ut til skoleklasser, barnehager og organisasjoner/grupper innenfor friluftsliv og idrett.

Huset har et velutstyrt kjøkken, sengeplasser til 12 stk. og et møterom som er velegnet for kurs og sammenkomster for ca. 15 personer. Leietakere må vaske etter seg etter oppholdet. Manglende eller dårlig vasking vil bli belastet med gebyr. For mer informasjon om våningshuset, se her.

Pris for leie av våningshuset er kr. 1000,- for et dagsopphold (kl. 10 – 16) og samme pris for overnatting (kl. 16 – 10). Leie må betales ved reservasjon. Etter reservasjonen vil man få tilsendt en bekreftelse som også inneholder koden for en nøkkelboks der inngangskortet til huset er lagret. Nøkkelboksen befinner seg øverst på en av søylene i inngangspartiet.

Her kan du booke våningshuset.

Booking av lavvo

Trelavvoen på Nedre Gupu har plass til ca. 15 overnattingsgjester (20 barn) rundt en vedovn. For mer informasjon om lavvoen og uteområdet, se her.

I ukedagene, fra kl. 10 mandag til kl. 16 fredag, kan lavvoen bare reserveres av skoler og barnehager i Bærum kommune. I helgene, fra kl. 16 fredag til kl. 10 mandag, kan den reserveres også av andre.

Leie av lavvoen er gratis, men lavvoen er låst. Ved reservasjon vil man få tilsendt koden til en nøkkelboks der nøkkelen til lavvoen er lagret. Denne nøkkelboksen sitter på lavvoen, til venstre for inngangsdøra.

Her kan du booke lavvo.

Booking av gapahuker med bålplasser

På Nedre Gupu er det 5 gapahuker med hver sin tilhørende båHver av gapahukene har overnattingsplass for 8 – 10 personer. For mer informasjon om gapahukene og uteområdene, se her.

Gapahukene bookes hver for seg, dvs. at hvis man ønsker å reservere flere for det samme tidsrommet, må man foreta flere parallelle reservasjoner.

I ukedagene, fra kl.10 mandag til kl. 16 fredag, kan gapahukene og bålplassene bare reserveres av skoler og barnehager i Bærum kommune. I helgene, fra kl. 16 fredag til kl. 10 mandag, kan de reserveres også av andre.

Gapahukene og bålplassene er gratis og kan også benyttes uten reservasjon, men da må man være innstilt på å vike plassen dersom det kommer noen som har reservert.

Her kan du booke gapahuker med bålplasser.