Booking

Våningshuset

Booking av våningshuset gjøres hos Bærum Turlag. Send en epost til post@baerumturlag.no, eller ta en telefon til 952 40 607 eller 2282 2800 (sentralbord DNT Oslo og Omegn).

Pris for leie av våningshuset er kr. 500,- pr. dag. Overnatting fra en dag til neste regnes som to dager. For å kjøre inn til Nedre Gupu kreves kjøretillatelse. Det kan utstedes inntil 2 kjøretillatelser pr. utleie for nødvendig kjøring. Kjøretillatelse koster kr. 200,- pr. stk.

Vi gjør oppmerksom på at våningshuset kun leies ut til skoleklasser, barnehager og organisasjoner innen friluftsliv og idrett.

Ønsket møblering av konferanserommet kan meldes Bærum Turlag innen en uke før bruk. Under tilsyn på torsdager kan tilsynsgruppa rigge rommet etter leietakers ønske.

Alle må vaske etter seg etter bruk. Dårlig vasking vil bli belastet med gebyr.


Uteområdet

Booking av gapahuker og lavvo gjøres hos Bærum kommune v/Sjøholmen maritime senter.

På hverdager har skoler og barnehager førsteprioritet når det gjelder å bruke stedet. I helgene kan alle som måtte ønske det bruke gapahukene, også til overnatting. Dersom det er mange som skal ta turen, kan det lønne seg å booke på forhånd.