Smitteverntiltak på Nedre Gupu

Trilletur og piknik ved Nedre Gupu.
Trilletur og piknik ved Nedre Gupu. Foto: Signe Riemer-Sørensen

I forbindelse med koronautbruddet er det innført noen ekstra regler for leie og bruk av Nedre Gupu.

  • Det skal være én ansvarlig leietaker. Denne er ansvarlig for at smittevernsreglene følges.

  • Ansvarlig leietaker skal føre en liste over alle gjester/besøkende i gruppen, med kontaktinformasjon (telefonnummer). Listen skal kunne forevises ved forespørsel (smittesporing).

  • Ordensregler for Nedre Gupu må følges nøye, særlig punktene som gjelder for hygiene og renhold. Ordensreglene for våningshuset henger på veggen på kjøkkenet.

  • Ta med rikelig med våtservietter, såpe og alkoholbasert desinfeksjon.

  • Ta med deg egne søppelposer og kast alt søppel i avfallssjakt (ved vannpost/gapahukene).

  • Det skal ikke settes igjen medbragt mat i kjøkkenskap eller kjøleskap.

  • Oppdater deg på de siste anbefalingen fra FHI og følg disse før du drar på tur.

  • Om du har symptomer på COVID19 skal du ikke besøke Nedre Gupu. Dette gjelder også milde symptomer.

For overnatting gjelder også følgende:

  • Alle som overnatter i våningshuset må ha med rent sengetøy (dynetrekk, putevar og laken). Alternativt ren sovepose/lakenpose og eget rent putevar. "Rent" vil si nyvasket på 60 grader.

  • For overnatting i gapahuker og lavvo anbefaler vi at kapasiteten reduseres til halvparten av det som er opplyst, for at avstandsregelen skal kunne overholdes.